دوره جامع پوست

5/700/000 تومان

آناتومی و فیزیولوژی

1/000/000 تومان

روش آمریکایی

900/000 تومان

کار با دستگاه

2/000/000 تومان

ماساژ لاین های مختلف صورت

1/400/000 تومان

طب یونانی

900/000 تومان

شناخت مواد و ابزار

1/000/000 تومان

دوره جامع گریم

5/700/000 تومان

کرکسیون

2/150/000 تومان

میکاپ هارمونی

2/700/000 تومان

عروسکار

1/800/000 تومان

نقشگر چهره

1/550/000 تومان

دوره جامع تاتو

4/300/000 تومان

تاتوی مقدماتی

1/200/000 تومان

میکروبلیدینگ

600/000 تومان

میکروپیگمنتیشن

600/000 تومان

فیبروز

600/000 تومان

هاشور

600/000 تومان

مکیاژ پقمننت

2/200/000 تومان

دوره جامع ماساژ بدن

6/500/000 تومان

ماساژ مقدماتی بدن

1/200/000 تومان

ماساژ با سنگ

900/000 تومان

ماساژ با شمع

900/000 تومان

ماساژ لاغری

900/000 تومان

ماساژ کالامین

900/000 تومان

آروماتراپی

900/000 تومان

رفلکسولوژی

900/000 تومان

ماساژ سوئدی

900/000 تومان

تک دوره های آکادمی

ماساژ تخصصی صورت

1/800/000 تومان

جذابیت فردی

1/500/000 تومان

شناخت محصولات آرایشی و بهداشتی

1/000/000 تومان

فهرست