شهریه ی دوره های آکادمی حضرتی بر اساس سرفصل ها، امکانات آموزشی تحت اختیار هنرجویان، بازدهی و خروجی دوره تعریف گشته است. تمامی دوره های ترمیک و جامع بر اساس عادلانه ترین هزینه ها برآورد گشته و تحت نظارت سازمان فنی و حرفه ای قرار دارد.

دوره جامع پوست

7/200/000 تومان

آناتومی و فیزیولوژی

1/500/000 تومان

روش آمریکایی

1/400/000تومان

کار با دستگاه

3/000/000 تومان

ماساژ لاین های مختلف صورت

1/800/000 تومان

طب یونانی

1/400/000 تومان

شناخت مواد و ابزار

1/500/000 تومان

دوره جامع گریم

7/200/000 تومان

کرکسیون

2/700/000 تومان

میکاپ هارمونی

3/200/000 تومان

عروسکار

2/300/000 تومان

نقشگر چهره

2/000/000 تومان

دوره جامع تاتو

5/800/000 تومان

تاتوی مقدماتی

1/700/000 تومان

میکروبلیدینگ

1/200/000 تومان

میکروپیگمنتیشن

1/200/000 تومان

فیبروز

1/200/000 تومان

هاشور

1/200/000 تومان

مکیاژ پقمننت

2/900/000 تومان

دوره جامع ماساژ بدن

7/900/000 تومان

ماساژ مقدماتی بدن

1/700/000 تومان

ماساژ با سنگ

1/400/000 تومان

ماساژ با شمع

1/400/000 تومان

ماساژ لاغری

1/400/000 تومان

ماساژ کالامین

1/400/000 تومان

آروماتراپی

1/400/000 تومان

رفلکسولوژی

1/400/000 تومان

ماساژ سوئدی

1/400/000 تومان

تک دوره های آکادمی

ماساژ تخصصی صورت

3/000/000 تومان

جذابیت فردی

2/000/000 تومان

شناخت محصولات آرایشی و بهداشتی

2/000/000 تومان

فهرست