شهریه ی دوره های آکادمی حضرتی بر اساس سرفصل ها، امکانات آموزشی تحت اختیار هنرجویان، بازدهی و خروجی دوره تعریف گشته است. تمامی دوره های ترمیک و جامع بر اساس عادلانه ترین هزینه ها برآورد گشته و تحت نظارت سازمان فنی و حرفه ای قرار دارد.

دوره جامع پوست

9/800/000 تومان

آناتومی و فیزیولوژی

2/250/000 تومان

روش آمریکایی

1/890/000تومان

کار با دستگاه

4/000/000 تومان

ماساژ لاین های مختلف صورت

2/400/000 تومان

طب یونانی

1/890/000 تومان

شناخت مواد و ابزار

2/250/000 تومان

دوره جامع گریم

9/800/000 تومان

کرکسیون

3/850/000 تومان

میکاپ هارمونی

4/320/000 تومان

عروسکار

3/100/000 تومان

نقشگر چهره

2/700/000 تومان

دوره جامع تاتو

7/830/000 تومان

تاتوی مقدماتی

2/200/000 تومان

میکروبلیدینگ

1/620/000 تومان

میکروپیگمنتیشن

1/620/000 تومان

فیبروز

1/620/000 تومان

هاشور

1/620/000 تومان

مکیاژ پقمننت

3/900/000 تومان

دوره جامع ماساژ بدن

10/600/000 تومان

ماساژ مقدماتی بدن

2/300/000 تومان

ماساژ با سنگ

1/890/000 تومان

ماساژ با شمع

1/890/000 تومان

ماساژ لاغری

1/890/000 تومان

ماساژ کالامین

1/890/000 تومان

آروماتراپی

1/890/000 تومان

رفلکسولوژی

1/890/000 تومان

ماساژ سوئدی

1/890/000 تومان

تک دوره های آکادمی

ماساژ تخصصی صورت

4/100/000 تومان

جذابیت فردی

2/700/000 تومان

شناخت محصولات آرایشی و بهداشتی

2/700/000 تومان

فهرست