دوره های ترمیک آکادمی حضرتی

جذابیت تکنیک دارد

دوره های ترمیک آکادمی حضرتی شامل دوره های مقدماتی تا پیشرفته است.
در توضیحات و سوالات متداول هر دوره، پیش نیاز ها و وسایل ذکر شده است.
دوره های آکادمی حضرتی از کاملترین دوره های آموزشی در زمینه ی مراقبت زیبایی و بهداشت و ایمنی است.
جهت کسب اطلاعات به روزتر صفحه ی اینستاگرام مارا دنبال کنید.
در زیر تمامی دوره های ترمیک آکادمی بطور کامل شرح داده شده است.به شما پیشنهاد می کنیم، قوانین آکادمی را مطالعه فرمائید.
فهرست