دوره ی میکروبلیدینگ

بیش از دو دهه است که در ایران از تاتو در آرایش استفاده می شود و به دلیل نبود آموزش های صحیح و رنگ های استاندارد ظاهر بسیاری از افراد زیبایی طبیعی خود را از دست داده است. بنابراین در موج جدید و تبلیغات ترجیح همگان بر این است که تاتو با روش هایی ارائه گردد که نسل های جدید نیز پذیرای آن باشند یکی از روش های تاتو روش میکروبلیدینگ میباشد.

میکروبلیدینگ از انواع روش های تاتو با دستگاه های مکانیکی و با تنظیم فشار دست است.

میکروبلیدینگ

با ارائه مدرک معتبر آکادمی حضرتی

نرگس حسینی زاد

نرگس حسینی زاد

مدرس

سرفصل های دوره

  • مرور مباحث پایه ی تاتو
  • شناخت دستگاه میکروبلیدینگ
  • شناخت انواع سوزن
  • عملکرد انواع سوزن
  • روش انجام بلید کوتاه
  • روش انجام بلید بلند
  • روش انجام بلید حجیم
  • روش انجام بلید خطی
آموزش
درباره ی آکادمی:
آکادمی سایه روشن حضرتی پیشنهاد دهنده ی استاندارد تاتوی زیبایی در سال 1390 و اولین آموزشگاه آغازگر آموزش تاتوی زیبایی از سال 1392 در ایران بوده و در مراکز مختلف استان ها اقدام به برگزاری کلاس داشته است.
روش های این آکادمی مبتنی بر متد سوئیس می باشد و این آکادمی کمپین مکیاژپقمننت را جهت معرفی روش صحیح انجام تاتوی چهره و کاموفلاژ پقمننت را در استتار درمانی ارائه داده است تا هنرآموزان بطور دائمی تحت حمایت این مرکز باقی مانده و سلامت و زیبایی را به افراد جامعه هدیه دهند.

سوالات متداول

سایر دوره های تاتو:

پایه تاتو

مکیاژ پقمننت

میکروپیگمنتیشن

فهرست