دوره های آموزشی آکادمی:

دوره های آموزشی آکادمی حضرتی به دو بخش جامع و ترمیک تفکیک گشته است تا هنرجویان با توجه به نیاز شغلی و یا بسته به استعداد و علاقه ی خود دوره ی مناسب را انتخاب نموده و در جهت کسب درآمد و فراگیری هر چه بهتر مهارت ها اقدام نمایند. در زیر برخی مزیت های هر نوع دوره قابل مشاهده می باشد.

مزیت های دوره ی جامع

امکان تمرین و تکرار بیشتر در طول دوره
آموزش پایه تا پیشرفته بدون پیش نیاز
ارائه ی مدرک سازمان فنی و حرفه ای با اعتبار ترجمه رسمی
امکان ارتباط آسان با استاد دوره
شامل تمامی مباحث دوره های ترمیک این آکادمی متفاوت تر از هرچه تاکنون شنیده اید!
امکان تمرین و رفع اشکال در محیط آکادمی با هماهنگی قبلی پس از پایان دوره

مزیت های دوره ی ترمیک

کوتاه تر بودن دوره نسبت به دوره ی جامع
امکان حضور مجدد در دوره ی بعدی بصورت رایگان
امکان آموزش و تمرکز بیشتر بر روی مباحث بصورت جزئی
امکان تمرین و رفع اشکال در محیط آکادمی با هماهنگی قبلی پس از پایان دوره
امکان ارتباط آسان با استاد دوره
ارائه مدرک معتبر آکادمی با اعتبار ترجمه رسمی

ورود به صفحات دوره ها

فهرست